6.3.1.5 Lựa chọn Không giới hạn ngày chốt

Trả lời cho câu hỏi: "Những contact về từ 3 ngày trước đó, tính đến thời điểm hiện tại đã chốt được bao nhiêu đơn rồi?"

Ví dụ: Hôm nay là ngày 20/02/2020

Người dùng lựa chọn:

  • Kiểu ngày = "Ngày data về hệ thống"

  • Thời gian = "18/02/2020"

  • Bấm nút "Tìm kiếm"

Nếu không tích vào ô "Không giới hạn ngày chốt", dữ liệu hiển thị sẽ cho biết, vào đúng ngày 18/02/2020, số đơn chốt được trong tổng số contact về trong ngày 18/02/2020 là bao nhiêu.

Nếu tích vào ô "Không giới hạn ngày chốt", dữ liệu hiển thị sẽ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số đơn chốt được là bao nhiêu mà không quan tâm đến khoảng thời gian đã chọn.

Last updated