106. [Pushcall] Gọi ra từ Pushsale trả lỗi: Hotline invalid

Nguyên nhân: Sim không hợp lệ

Giải pháp:

Mở ở app PushCall ---> chọn Menu bên trái ---> chọn Cài đặt SIM ---> Kích hoạt lại sim

Trong app PushCall ---> chọn phần Quan trọng ---> làm theo 4 bước thiết lập trong phần Quan trọng

Last updated