Cập nhật tính năng tháng 5/2023

Ngày 15/05/2023

Pushsale update tính năng:

  1. Bổ sung doanh số Kho số trong báo cáo 4.6.5 Báo cáo tối ưu sale ( có thể view xem chi tiết các sđt từ kho số )

  1. Bổ sung trường thông tin: Thời gian số vào kho số thả nổi

  1. Bổ sung thêm Cấu hình chức năng: Thả nổi toàn bộ số trong tác nghiệp, bỏ qua rule đếm thời gian

  1. Tính năng Leader chỉ xem được số của chính mình, không xem được số của thành viên nhóm ( bật trong cấu hình tùy chỉnh System Admin)

  1. Xây cảnh báo qua chấm điểm bảo mật

  1. Bổ sung thêm: Ẩn nút khách hàng là người nhận trong Popup lên đơn 4.1 khi bật tính năng Che số đồng bộ trừ sale

Ngày 23/05/2023

Pushsale update:

Che số thành viên với tài khoản Leader (Sale/ Marketing) bổ sung che cột tin nhắn, form lên đơn, đoạn hội thoại fb: tính năng sẽ che số của thành viên đồng bộ cả trong cột tin nhắn, lịch sử đoạn hội thoại fb, popup chốt đơn đối với tài khoản Lead

Ngày 27/05/2023

Pushsale update:

Kết nối GHN bổ sung lựa chọn Giao hàng thất bại thu tiền, tách riêng ra khỏi Giao hàng 1 phần Cách dùng: Điền số tiền phải thu của khách đối với đơn không giao thành công , bưu tá đi giao sẽ thu phần giá trị điền vào này ( có thể thu được) => trạng thái đơn trả về Pushsale là Đã hoàn + Số tiên thu được (nếu có)

Last updated