3. Khách hàng 360

Là nơi lưu trữ dữ liệu khách hàng, có đầy đủ thông tin chi tiết và đơn hàng. Tại đây, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng quan 360 độ về khách hàng của mình.

Vui lòng Live chat với CSKH Pushsale để được kích hoạt tính năng này.

Khách hàng 360 là gì?

  1. Hồ sơ khách hàng, bao gồm thông tin chi tiết về khách hàng và đơn hàng.

  2. Công cụ để Quản lý chiến dịch chăm sóc khách hàng qua SMS và Messenger

Lợi ích khi sử dụng

  1. Thống kê chính xác số lượng khách hàng của doanh nghiệp

  2. Xây dựng hồ sơ khách hàng bao gồm: Thông tin khách hàng, các mối quan hệ liên quan và lịch sử mua hàng

  3. Phân loại khách hàng để chăm sóc theo từng chiến dịch qua các kênh SMS và Facebook

Các tính năng chính của KH 360

3.1. Quản lý khách hàng: Sử dụng để thống kê, lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng và đơn hàng.

3.2. Chiến dịch chăm sóc: Tại đây, doanh nghiệp có thể tạo ra các chiến dịch khác nhau để chăm sóc khách hàng thông qua ESMS và Botbanhang

Các tài khoản Admin, Sale, Marketing và CEO sử dụng được tính năng này.

Last updated