Cập nhật tính năng tháng 6/2023

Ngày 06/06/2023

App Pushsale update fix bug: android và ios phiên bản 4.8.0

  • [Bug Mobile - 26/05/2023] Phân bổ không hoạt động

  • [Bug Mobile - 26/05/2023] Bật/tắt nhận dữ liệu

Ngày 15/06/2023

Pushsale update fix tính năng

  1. Bổ sung thêm Cấu hình chức năng: Thả nổi toàn bộ số trong tác nghiệp, bỏ qua rule đếm thời gian

  2. Click vào dữ liệu của Sale thành viên, popup Contacts Kho số chỉ view dữ liệu của tk stp sale1, không view đúng tài khoản cần xem

  3. Leader chỉ xem được số của chính mình, không xem được số của thành viên nhóm

  4. Tài khoản admin đang hiển thị Ngừng sử dụng, nhưng thực tế vẫn không bị khóa và làm việc bình thường

Ngày 21/06/2023

Pushsale update tính năng

Cho phép đồng bộ kết nối sản phẩm trên sàn TMĐT Shopee với Combo tại Pushsale ( Trên Shopee không có tạo Combo, chỉ có tên sản phẩm, hoặc tạo chương trình khuyến mại quà tặng hoặc tiền)

Last updated