4.1.14 Lựa chọn người nhận trả phí ship khi giao hàng

Nhằm mục đích giúp có thêm sự lựa chọn về người chịu phí vận chuyển, hệ thống triển khai thêm tính năng lựa chọn người trả phí.

Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng đối với đơn vị vận chuyển Viettelpost, GHTK, GHN

Đăng nhập tài khoản Sale

3. Sau khi tạo thông tin xong sale lựa chọn đơn vị giao hàng

4. Lúc này khi sale tích chọn khách trả phí VC thì người chịu phí là khách, nếu không tích chọn người chịu phí là doanh nghiệp.

Chú ý: Nếu tích chọn khách hàng là người trả phí đơn vị cần điền số 0 vào ô phí vận chuyển thu của khách.

Last updated