Marketing xem được tất cả những đơn chốt được trong ngày thế nào?

  1. Truy cập vào tài khoản Marketing

  1. Tại màn hình hồ sơ khách hàng, chọn tác nghiệp thời gian " Ngày hôm nay " và chọn Trạng thái đã chốt : "Đã chốt đơn "

  2. Bấm "Tìm Kiếm"

Last updated