Cấu hình chức năng 31-40

  1. Cho phép chốt nhiều đơn cùng một lúc (Tính năng chưa hoạt động)

  2. Cho phép kết nối API (sử dụng đồng thời với tính năng 33)

  3. Token kết nối API

  1. Hiển thị nhà mạng theo đầu số

  1. Trạng thái giao hàng khi hủy đăng đơn

Mặc định trạng thái sau khi Hủy đăng đơn, đơn sẽ về trạng thái Chờ vận đơn. Khách hàng có thể chuyển sang trạng thái khác sau khi đơn hủy đăng (Giao ngay, Hoãn giao hàng, Hủy vận đơn, Hủy đăng đơn) tùy thuộc vào nhu cầu đơn vị.

  1. Kiểm tra còn hàng khi đăng đơn

Trước tick: Sau khi bật tính năng bỏ qua kiểm tra còn hàng khi Chốt đơn, đơn vị có thể đăng luôn đơn nếu sản phẩm đang hết hàng trong kho.

Tick: Hệ thống sẽ check những đơn có những sản phẩm thiếu hàng -> Không đăng được đơn.

  1. Quản lý phiếu nhập kho nội bộ thủ công

  1. Quản sản phẩm theo lô-date

  1. Cho phép hiển thị quà tặng của từng sản phẩm trong đơn hàng - bật kèm tính năng 40

  1. Cho phép sửa quà tặng của từng sản phẩm trong đơn hàng - bật kèm cùng tính năng 39

Ví dụ Sản phẩm Quần short mình muốn để là sản phẩm Tặng -> Cột SL Tổng để là 1, cột SL Tặng điền là 1.

Last updated