9.3 Push chat

Pushsale bổ sung thêm tính năng Chat liên kết với page Facebook, liên kết này nhằm mục đích chat với khách hàng và lên đơn trực tiếp trên Pushsale mà không cần phải thông qua các phần mềm thứ 3.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản Sale

 2. Chọn mục 9. Dịch vụ trả phí -> 9.3 Push chat

 3. Đăng nhập với facebook để kết nối Fanpage Facebook với Pushsale

 4. Click vào avatar page để mở đến màn hình cuộc chat.

Lưu ý:

 • Để liên kết và chat được trên Chat Pushsale thì Sale phải được phân quyền là: Quản trị viên hoặc Biên tập viên của page.

 • Chỉ nên phân quyền cho một Sale phụ trách một Page để tránh trường hợp hai hoặc ba Sale cùng tác nghiệp chung một contact.

I. Chat với khách hàng

1. Màn hình sẽ hiển thị các cuộc chat bao gồm: commentinbox từ khách hàng. Sale có thể tìm kiếm khách hàng bằng cách nhập tên facebook khách hàng -> bấm Enter hoặc lọc tin nhắn, comment theo các bộ lọc:

 • Tất cả

 • Tin nhắn

 • Bình luận

 • Đã đọc

 • Chưa đọc

 • Có số điện thoại

 • Chưa có số điện thoại

2. Sale có thể trả lời tin nhắn khách hàng hoặc bình luận (coming soon) khách hàng trực tiếp trên chat. Có thể gửi cho khách:

 • Chữ, số

 • Hình ảnh

 • Emoji

3. Gộp trang

Tính năng gộp trang cho phép sale có thể phản hồi khách hàng ở các nguồn trang khác nhau trong cùng một hộp thoại. Để kích hoạt tính năng gộp trang cần thao tác như sau: Chọn Chat Pushsale -> Chọn Gộp trang -> Chọn các trang muốn gộp -> Chọn Vào chế độ gộp trang.

Lần sau nếu muốn vào lại chế độ gộp trang đối với những trang đã gộp thì có thể thao tác như sau: Click avatar phía dưới bên trái màn hình -> Click Vào chế độ gộp trang.

4. Phân quyền

Tính năng phân quyền cho phép gán quyền chat của các trang cho các sale cụ thể. Để truy cập vào tính năng phân quyền tài khoản sale, chúng ta thao tác như sau:

Click vào avatar phía dưới bên trái màn hình -> Chọn Quản lý tài khoản. Tại đây ta sẽ thấy có 2 cột: Cột bên trái chứa Danh sách Fanpage, cột bên phải chứa Danh sách tài khoản. Để phân quyền ta cần thao tác như sau: Chọn tài khoản muốn phân quyền (có thể chọn nhiều tài khoản) -> Chọn Page muốn phân cho các tài khoản đã chọn (có thể chọn nhiều page) -> Chọn Lưu

II. Tạo đơn

Tương tự với những bước tạo đơn tại màn hình Tác nghiệp telesale.

Sau khi có thông tin khách hàng, Sale sẽ tiến hành lên đơn với những thông tin đó.

Bổ sung tính năng: Lên đơn với Combo và Chiết khấu theo từng sản phẩm (chiết khấu sản phẩm theo % và theo giá tiền tương ứng)

Lưu ý: Khi Sale lên đơn chỉ chọn được các source tạo từ nguồn facebook

III. Bài viết

Theo dõi các bài post của page thông qua chức năng: Bài viết.

Với các bài viết không được đồng bộ về Pushsale thì anh chị cần thao tác như sau: Vào mục Bài viết -> Click chọn Đồng bộ vậy là các bài viết đã được đồng bộ về pushsale.

Có thể tìm kiếm các bài viết bằng cách nhập nội dung bài viết vào trường Quản lý bài viết.

IV. Thiết lập

1. Cài đặt chung

 1. Cấu hình source mặc định:

Khi sale lên đơn, nếu không muốn phải chọn source khi lên đơn thì chỉ cần vào thiết lập: Vào Thiết lập -> Chọn Cài đặt chung -> Trong dropdown danh sách source chọn 1 source của page đang chat.

2. Không cho phép sale chọn source

Nếu không muốn cho sale chọn source khi lên đơn thì cần vào thiết lập: Vào Thiết lập -> Chọn Cài đặt chung -> Kích hoạt chức năng Không cho phép sale chọn source.

2. Thẻ hội thoại

Trong cuộc chat sẽ có những thẻ hội thoại, sale chỉ cần click vào thẻ là thẻ đã được gắn vào cuộc chat.

3. Hỗ trợ trả lời

Trong cuộc chat sale chỉ cần nhập "/" sau đó chọn tin nhắn mẫu hoặc nhập "/ (mã tin nhắn mẫu)" sau đó nhận Enter để chọn tin nhắn mẫu.

4. Phân hội thoại cho nhân viên

Phân hội thoại cho nhân viên có hai chế độ: Tắt chế độ xoay vòng và Nhân viên tự phân công

Nếu admin muốn sale chỉ xem được hội thoại được chia cho mình thì cần thiết lập như sau : Vào Thiết lập -> Chọn Phân công hội thoại -> Chọn Tắt chế độ xoay vòng -> Click vào Nhân viên chỉ xem được hội thoại được chia cho mình

Nhân viên tự phân công

Nếu muốn sale chỉ xem được hội thoại chưa chia hoặc được chia cho mình thì mình cần thiết lập như sau: Vào Thiết lập -> Chọn Phân công hội thoại -> Chọn Nhân viên tự phân công

Last updated