1.6.12 Cho phép hệ thống kiểm tra đúng sđt từ tin nhắn FB

Trước đây, hệ thống Pushsale sẽ tự động tạo contact nếu bắt gặp một chuỗi gồm 6 chữ số liền nhau. Tuy nhiên, một số đơn vị đặc thù khách để lại tin nhắn cả ngày tháng năm sinh cũng sẽ bị tạo thành contact.

Để khắc phục vấn đề này, Pushsale cung cấp tính năng "Cho phép hệ thống kiểm tra đúng sđt từ tin nhắn FB". Khi tích chọn vào ô này, hệ thống sẽ chỉ tự động tạo contact nếu bắt gặp một chuỗi gồm 8 chữ số liền nhau và có đầu số đúng với các nhà mạng của Việt Nam (bao gồm đầu số cố định của tất cả các tỉnh thành trên cả nước).

Chi tiết các đầu số xem tại 12.10.10.1 Danh mục các đầu số di động12.10.10.2 Danh mục các đầu số cố định

Lưu ý: Nếu một dòng comment/chat chứa 2 số điện thoại, Pushsale sẽ chỉ bắt được số điện thoại đầu tiên.

Các bước thực hiện như sau:

2. Tích chọn vào ô "Cho phép hệ thống kiểm tra đúng sđt từ tin nhắn FB"

3. Bấm Cập nhật

Update 04/2020

Last updated