1.6.6 Chức năng tuỳ chỉnh Báo cáo Doanh thu

Tùy vào mỗi đơn vị, người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị doanh số chưa chiết khấu, hay đã chiết khấu trên các báo cáo Doanh Thu

2. Để hiển thị doanh số sau chiết khấu trong các báo cáo doanh thu, hãy tích vào ô Tính doanh số trừ chiết khấu

Update 04/2020

Last updated