1.11 Cấu hình Facebook đơn vị

Các chiến dịch quảng cáo có thể chi tiêu bằng nhiều ngoại tệ khác nhau, do đó cần thiết lập quy đổi tiền tệ để hiển thị tất cả số tiền thành VNĐ nhằm so sánh với doanh thu của đơn vị.

2. Bên phải là bảng tỉ giá của vietcombank theo thời gian thực (realtime), người dùng có thể dựa vào để thiết lập tỉ giá mà không cần phải tra cứu ở trang web khác

3. Mặc định hệ thống sẽ hiển thị 2 loại tiền tệ: VND và USD. Nếu đơn vị chạy quảng cáo thêm những loại tiền tệ nào thì tất cả sẽ đều tự động hiển thị ngay ở bảng bên trái.

4. Để thiết lập, hãy nhập tỉ lệ vào ô (Ví dụ: Tỉ lệ USD là 1:23000), sau đó bấm nút Lưu

Updated 04/2020

Last updated