10. In đơn tự động cập nhật đã in

Sau khi kho in đơn hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái đã in để kho dễ dàng theo dõi

Trước đây sau mỗi lần in đơn xong cần nhấn Cập nhật đã in để lọc những đơn đã in, hiện tại in đơn xong hệ thống sẽ tự cập nhật đơn đã in.

Đăng nhập tài khoản kho:

2.Lựa chọn đơn muốn in để in sau đó check những đơn đã in

Last updated