8. Báo cáo lịch hẹn Telesales

Mục đích: Tổng hợp các lịch hẹn của khách trên hệ thống

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Xem tại đây

Last updated