42. Sale muốn tìm các khách cũ đã mua từ N đơn trở lên như thế nào?

Để có thể xem lại thông tin số khách cũ đã mua N đơn trở lên, sale có thể thao tác như sau: Chọn 3. Khách hàng 360 --> 3.1 Quản lý khách hàng Trong phần bộ lọc, anh/chị chọn bộ lọc Số lần mua lại và chọn số lần mà đang cần lọc tệp khách hàng

Sau khi chọn bộ lọc, anh/chị bấm vào Tìm kiếm Hệ thống sẽ trả về báo cáo thông tin khách cũ đã mua từ N đơn trở lên.

Lưu ý: Những đơn được cho là *Số lần mua lại* phải ở 1 trong 3 trạng thái giao hàng sau: Đã giao hàng, Đã thanh toán, Giao hàng 1 phần

Last updated