2. Báo cáo doanh thu sale

Tài khoản sử dụng: Admin, CEO và Sale

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

 1. Chọn các bộ lọc Kiểu ngày, Thời gian, Trưởng nhóm, Chọn nhóm, Trạng thái giao hàng, Đối soát, Chiết khấu để xem chi tiết doanh thu của từng Sale và bấm "Tìm kiếm

3. Ngoài ra, Anh/Chị có thể sử dụng lựa chọn Không giới hạn ngày chốt

Ví dụ: Hôm nay ngày 17/04/2020

Người dùng lựa chọn:

 • Kiểu ngày = "Ngày data về hệ thống"

 • Thời gian = "16/04/2020"

 • Bấm nút "Tìm kiếm"

Nếu không tích vào ô "Không giới hạn ngày chốt", dữ liệu hiển thị sẽ cho biết, vào đúng ngày 16/04/2020, doanh số chốt được trong tổng số contact về trong ngày 16/04/2020 là bao nhiêu.

Nếu tích vào ô "Không giới hạn ngày chốt", dữ liệu hiển thị sẽ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, doanh số chốt được trong tổng số contact về trong ngày 16/04/2020 là bao nhiêu.

Bổ sung bộ lọc chiết khấu

 • Toàn bộ số liệu doanh số có thể xem theo lựa chọn khác nhau:

  • Trước CK: Tất cả số liệu hiển thị sẽ bao gồm phần tiền chiết khấu của đơn hàng

  • Sau CK: Tất cả số liệu hiển thị sẽ không bao gồm phần tiền chiết khấu của đơn hàng

  • Tiền CK: Hiển thị phần tiền CK của từng loại doanh số

 • Đối với bộ lọc sản phẩm, số liệu sẽ không thay đổi khi thay đổi loại chiết khấu.

Updated 02/2021

Last updated