6.3.1.1 Theo dõi 17 chỉ số đo lường hiệu quả

Theo dõi 17 chỉ số đo lường hiệu quả của nhân viên sale

 • Contact khách hàng: Số contact khách hàng mới nhận được trong khoảng thời gian được chọn

 • Chốt đơn khách hàng: Số lượng đơn chốt với khách hàng m trong khoảng thời gian được chọn

 • Tỉ lệ chốt khách hàng: Số đơn chốt/Số contact

Tỉ lệ chốt đơn có thể lớn hơn 100% do được tính dựa trên số đơn chốt trong ngày. Ví dụ ngày 2/1 bạn sale 1 nhận được 10 contact và chốt được 15 đơn do có cả contact cũ từ ngày 1/1 thì tỉ lệ chốt đơn = (15/10)*100% =

 • Số sản phẩm: Tổng số sản phẩm bán được trong khoảng thời gian đã chọn

 • Doanh số khách hàng: Doanh số được tính khi sale chốt đơn (chưa phải doanh số thực tế)

 • Contact khách hàng cũ: Sau khi sale chốt đơn lần đầu, contact được tính là khách hàng cũ. Nếu một khách hàng mua nhiều lần thì từ lần mua thứ 2 trở đi số contact sẽ được cộng vào phần khách hàng cũ.

 • Chốt đơn khách hàng: Số lượng đơn chốt với khách hàng trong khoảng thời gian được chọn

 • Tỉ lệ chốt với khách hàng: Số đơn chốt/Số contact

 • Doanh số tổng: Doanh số khách hàng mới + Doanh số khách hàng cũ

 • Phí COD: Tổng giá trị phí COD của tất cả các đơn hàng

 • Hỗ trợ COD: Tổng số tiền mà sale hỗ trợ phí COD cho khách

 • Chiết khấu: Tổng số tiền mà sale chiết khấu cho khách

 • Doanh số thực tế: Doanh số thực mà công ty đã nhận, được tính sau khi kế toán đối soát nội bộ để xác nhận tiền đã về

Doanh số thực tế = Doanh số tổng - Phí COD - Hỗ trợ COD - Chiết khấu(CK)

 • KPI doanh số: Mục tiêu doanh số trong tháng của sale (Được thiết lập trong mục Danh mục KPI

  và Kế hoạch doanh số tháng)

 • Tỉ lệ: Phần trăm hoàn thành mục tiêu KPI doanh số đã đề ra

Last updated