113. [Pushcall] Ghi âm lỗi, không có file ghi âm

# Triệu Chứng:

Truy cập vào menu mục 9.1.4 Quản lý lịch sử cuộc gọi không thấy file ghi âm

# Cách Khắc Phục:

Kiểm tra điện thoại chứa sim thiếu ghi âm đã bật chế độ ghi âm hay chưa? Trường hợp điện thoại của bạn đang bật MyHub Recorder thì có thể xóa đi bật lại, hoặc nếu điện thoại đã hỗ trợ ghi âm mặc định thì tắt ứng dụng ghi âm ngoài đi để được đồng bộ tự động.Tính năng ghi âm cuộc gọi trên Pushcall giúp bạn có thể nghe lại cuộc gọi bất kỳ lúc nào ngay trên máy tính. Hiện tại PushCall hỗ trợ ghi âm tốt với đa số các điện thoại Android phiên bản 5.1 trở lên.

 1. Điện Thoại Hỗ Trợ Ghi Âm Mặc Định:

Để ghi âm cuộc gọi bạn chỉ cần bật tính năng tự động ghi âm của điện thoại. Cụ thể:

# Điện thoại ITEL:

 • Truy cập Điện Thoại -> chọn dấu ... ở góc trên bên phải -> Cài đặt -> Bật tự động ghi âm

 • Cài đặt -> Pin -> Quản lý tự động chạy -> Tự động khởi chạy ứng dụng -> bật Pushcall

 • Đóng băng -> dấu ... góc trên bên phải -> Cài đặt -> tắt Đóng băng tự động

 • Đóng băng -> dấu ... góc trên bên phải -> Cài đặt -> Danh sách trắng -> chọn dấu "+" -> chọn Pushcall -> Xác nhận

#Điện thoại ITEL A32F:

 • Truy cập Điện Thoại -> chọn dấu ... ở góc trên bên phải -> Cài đặt -> Bật tự động ghi âm

 • Cài đặt -> Pin -> chọn dấu ... ở góc trên bên phải -> Tối ưu hóa pin -> chọn dấu sổ xuống -> chọn Tất cả ứng dụng -> chọn Pushcall -> chọn Không tối ưu hóa

 • Quản lý điện thoại -> Quản lý tự động chạy -> bật Pushcall

 • Quản lý điện thoại -> Đóng băng -> tắt Đóng băng tự động

 • Quản lý điện thoại -> Đóng băng -> chọn dấu ... ở góc trên bên phải -> Cài Đặt -> Danh sách trắng -> chọn dấu "+" -> chọn Pushcall -> Xác nhận

# Điện thoại SAMSUNG:

 • Truy cập Điện thoại -> chọn icon Cài đặt -> Ghi cuộc gọi -> Bật Tự động ghi âm cuộc gọi

 • Truy cập Cài Đặt -> Ứng dụng -> chọn Pushcall -> Pin -> Quản lý nguồn ứng dụng -> tắt Tối ưu pin (Android 9/10)

 • Truy cập Cài Đặt -> Ứng dụng -> chọn Pushcall -> Pin -> Quản lý nguồn ứng dụng -> Ứng dụng không đặt c.độ nghỉ -> Thêm ứng dụng -> Chọn Pushcall -> Hoàn Tất (Android 9/10)

 • Truy cập Cài Đặt -> Pin -> Chế độ Pin -> Tắt Tiết kiệm pin tối ưu (Android 9)

 • Truy cập Cài Đặt -> Bảo trì thiết bị -> Pin -> Ứng dụng không theo dõi -> Thêm ứng dụng -> Chọn Pushcall -> Hoàn Tất (Android 8 trở xuống)

# Điện thoại VSMART:

Áp dụng cho các máy VOS 3.0 trở lên: Vsmart Star, Vsmart Star 3, Vsmart Star 4, Vsmart Joy 2+, Vsmart Joy 3, Vsmart Active 3, Vsmart Live,...

 • Truy cập ứng dụng Gọi Điện -> chọn dấu 3 chấm ở góc trên bên phải, chọn Cài đặt -> Bật Các cuộc gọi được tự động ghi âm

 • Truy cập Cài đặt -> Ứng dụng và Thông báo -> chọn Pushcall-> Pin -> Bật hoạt động trong nền

 • Truy cập Cài đặt -> Ứng dụng và Thông báo -> chọn Pushcall -> Pin -> Tối ưu hóa pin -> Tất cả ứng dụng -> Chọn Pushcall -> Không được tối ưu hóa

# Điện thoại XIAOMI:

Áp dụng cho các máy Xiaomi Android 9 trở xuống.

 • Truy cập Cài Đặt -> Ứng dụng hệ thống -> Điện thoại -> Ghi âm cuộc goi -> Bật Ghi âm cuộc gọi tự động

 • Truy cập Cài Đặt -> Ứng dụng -> Chọn Pushcall -> Bật Tự khởi chạy

 • Truy cập Cài đặt -> Ứng dụng -> Chọn Pushcall -> Quyền khác -> Cho phép Bắt đầu trong nền

 • Truy cập Cài Đặt -> Pin & Hiệu suất -> Chọn ứng dụng -> Chọn Pushcall-> Chọn Không hạn chế

# Điện thoại OPPO:

 • Truy cập Cài Đặt -> Ứng dụng hệ thống -> Cuộc Gọi -> Ghi âm cuộc gọi -> Bật ghi tất cả bản ghi

 • Truy cập Cài Đặt -> Pin -> Tắt tiết kiệm pin thông minh -> Bảo vệ tiêu thụ pin tùy chỉnh -> Chọn Pushcall -> Bật Cho phép chạy ngầm dưới nền

 • Trên màn hình chính -> Truy cập trình quản lý điện thoại -> Quyền bảo mật -> Quản lý khởi động -> Chọn Pushcall Bật cho phép.

 1. Điện Thoại Không Có Ghi Âm Mặc Định:

# Điện thoại VSMART:

Áp dụng cho các máy VOS 2.5 trở xuống như: Vsmart Bee, Vsmart Bee 3,...

 • Truy cập Cài đặt -> Ứng dụng và Thông báo -> chọn Pushcall -> Pin -> Bật hoạt động trong nền

 • Truy cập Cài đặt -> Ứng dụng và Thông báo -> chọn Pushcall -> Pin -> Tối ưu hóa pin -> Tất cả ứng dụng -> Chọn Pushcall -> Không được tối ưu hóa

 • Truy cập Cài đặt -> Duraspeed -> bật cho phép Pushcall

# Với Android < 10:Vui lòng cài ứng dụng Pushcall Recorder trên Phone:

 • Truy cập Cài đặt -> Ứng dụng và Thông báo -> chọn Pushcall Recorder -> Pin -> Bật hoạt động trong nền

 • Truy cập Cài đặt -> Ứng dụng và Thông báo -> chọn Pushcall Recorder -> Pin -> Tối ưu hóa pin -> chọn dấu sổ xuống -> Tất cả ứng dụng -> Chọn Pushcall Recorder -> Không được tối ưu hóa

 • Truy cập Cài đặt -> Duraspeed -> bật cho phép Pushcall Recorder

 • Mở ứng dụng Pushcall Recorder -> chọn menu góc trên bên trái -> Cài đặt -> Chạy -> bật cho phép chạy nền

# Với Android 10:Vui lòng cài ứng dụng Call Recorder - Cube ACR

 • Truy cập Cài đặt -> Ứng dụng và Thông báo -> chọn Cube ACR -> Pin -> Bật hoạt động trong nền

 • Truy cập Cài đặt -> Ứng dụng và Thông báo -> chọn Cube ACR -> Pin -> Tối ưu hóa pin -> chọn dấu sổ xuống -> Tất cả ứng dụng -> Chọn Cube ACR -> Không được tối ưu hóa

 • Truy cập Cài đặt -> Duraspeed -> bật cho phép Cube ACR

Last updated