97. Xuất khối lượng data khách hàng lớn ( >5000 bản ghi)

Đơn vị có nhu cầu xuất nhiều data, do hạn chế vì hệ thống chỉ cho phép xuất tối đa 1 lần 5000 bản ghi, nếu đơn vị có nhiều data phải chia nhỏ xuất nhiều lần gây mất thời gian

Để có thể xuất toàn bộ data khách hàng từ hệ thống Pushsale, anh chị vui lòng liên hệ Nhân viên kinh doanh phục trách hoặc gửi mail đến bộ phận Pushsale để được hỗ trợ:

Tiêu đề: Hỗ trợ xuất Data - Đơn vị [prefix]

VD: Hỗ trợ xuất data - đơn vị taikhoan6.admin

Cc cho mail: Liên hệ Nhân viên kinh doanh hoặc Chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn

Nội dung mail:

Gửi Pushsale team,

Tôi là.... Đại diện cho đơn vị..... SĐT..... và email cá nhân đăng ký trong hợp đồng 2 bên là......

Tôi đại diện yêu cầu xuất data của đơn vị trong hồ sơ khách hàng theo các điều kiện

Thời gian xuất: Từ ngày này.... đến ngày này.....

Kiểu ngày xuất: Kiểu xuất Excel ( Kiểu 1 hay kiểu 2)

Các điều kiện khác: ( Các trường lấy thông tin, ...)

Tài khoản admin của đơn vị tôi là: .........

Gửi lại file xuất Excel vào mail: Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này trước nhân sự 2 bên

Lưu ý: Khách hàng gửi email từ đúng email trong hợp đồng

Last updated