1.6.14 Thiết lập số trùng về từ các nguồn khác nhau

Tính năng thiết lập trùng số cho phép các doanh nghiệp có nhu cầu lấy số trùng từ các nguồn khác nhau mà vẫn tính là số mới.

Hiện tại, các số giống nhau về từ các nguồn khác nhau, Pushsale sẽ báo trùng. Tuy nhiên, nhiều đơn vị mong muốn rằng, đối với các số giống nhau về từ nhiều nguồn, sẽ được tính là số mới thay vì số trùng. Do đó, Pushsale cung cấp chức năng thiết lập số trùng như sau.

Các bước thực hiện như sau:

  1. Tích chọn vào ô "Số từ landing khác sản phẩm coi là số mới (không báo trùng)"

  2. Bấm "Cập nhật"

Ví dụ: Số về từ 2 nguồn khác nhau

Last updated