Tôi muốn kết nối Pushsale với website wordpress qua ContactForm 7 thì phải làm thế nào?

Nếu bạn đang sử dụng Contact Form 7 để thu thập dữ liệu của khách hàng, và giờ bạn muốn đưa dữ liệu đó về hệ thống Pushsale tự động thì cần cài đặt thêm Plugin Contact Form 7 To API

Bước 1. Tạo kết nối trên Pushsale. Chi tiết xem tại 2.5 Kết nối website

Bước 2. Tiếp theo hãy copy URL API vừa được sinh ra sau khi tạo kết nối ở bước 1

Lưu ý:

Phần mềm luôn phát triển Contact Form 7 nâng cấp version mới, nên một số khách hàng dựng website mà cài Contact form 7 TO API phiên bản cũ gặp lỗi thì cần cài đặt Contact form 7 TO API phiên bản mới

 • Hướng dẫn cài đặt Contact form 7 TO API phiên bản cũ

Bước 3. Bạn sẽ phải cài đặt thêm plugin Contact form 7 TO API phiên bản cũ. Plugin này không có sẵn trên phần plugin WordPress. “Contact form 7 TO API” là một phần mềm mã nguồn mở. Hãy bấm vào đây để download (file ngày 5/5/2023), sau đó thực hiện Cài Đặt. (Tham khảo tại đây)

Bước 4. Trên phần quản trị của WordPress, hãy bấm vào Tab API Intergration như vùng 1

Các trường Pushsale nhận API

 • name * : tên khách hàng

 • phone *: số điện thoại

 • message *: tin nhắn

 • Link: Đường dẫn

 • date: Ngày tháng

 • address: Địa chỉ

 • country: Quốc gia

 • state: Bang

 • district: Quận/ huyện

 • ward: Phường/ xã

 • products: Chọn 1 sản phẩm

 • quantity: Số lượng

 • utm_source

 • utm_medium

 • utm_campaign

 • utm_agent

 • utm_channel

 • utm_content

 • utm_term

 • ip

Bước 5. Sau đó dán Url API vào vùng 2 (API đã copy tại bước 2)

Bước 6. Tiếp theo chọn phương thức và điền các trường thông tin cần thiết như vùng 3

Lưu ý:

 • Các biến name, phone, email, message hoặc biến bạn tự định nghĩa không được có dấu cách trong biến, bao gồm cả đầu và cuối biến.

 • Nếu có tác động của kỹ thuật lên website của bạn thì hãy kiểm tra cài đặt lại plugin và kiểm tra lại cấu hình đã kết nối.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành kết nối một website wordpress với Pushsale

Trường hợp: Gặp lỗi mỗi lần nhập thông tin API vào và bấm lưu không lưu được thì bạn cần xóa Contact form 7 TO API phiên bản cũ và cài đặt Contact form 7 TO API phiên bản mới

 • Hướng dẫn cài đặt Contact form 7 TO API phiên bản mới

Bước 3. Bạn sẽ phải cài đặt plugin Contact form 7 TO API phiên bản mới. Plugin này không có sẵn trên phần plugin WordPress. “Contact form 7 TO API” là một phần mềm mã nguồn mở. Hãy bấm vào đây để download (file ngày 14/5/2024), sau đó thực hiện Cài Đặt. (Tham khảo tại đây)

Bước 4. Trên phần Menu của WordPress, hãy bấm vào CF7 to Any API >> Add New CF7 API

Các trường Pushsale nhận API

 • name * : tên khách hàng

 • phone *: số điện thoại

 • message *: tin nhắn

 • Link: Đường dẫn

 • date: Ngày tháng

 • address: Địa chỉ

 • country: Quốc gia

 • state: Bang

 • district: Quận/ huyện

 • ward: Phường/ xã

 • products: Chọn 1 sản phẩm

 • quantity: Số lượng

 • utm_source

 • utm_medium

 • utm_campaign

 • utm_agent

 • utm_channel

 • utm_content

 • utm_term

 • ip

Bước 5. Sau đó dán Url API vào vùng 1 (API đã copy tại bước 2)

Bước 6. Tiếp theo chọn phương thức và điền các trường thông tin cần thiết như vùng 2

Lưu ý:

 • Các biến name, phone, email, message hoặc biến bạn tự định nghĩa không được có dấu cách trong biến, bao gồm cả đầu và cuối biến.

 • Nếu có tác động của kỹ thuật lên website của bạn thì hãy kiểm tra cài đặt lại plugin và kiểm tra lại cấu hình đã kết nối.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành kết nối một website wordpress với Pushsale

Last updated