119. Tại sao Admin bật tắt nhận dữ liệu cho Sale trên App Pushsale không hiển thị đầy đủ sale

Anh/chị đang gặp lỗi khi thao tác trên app Pushsale để bật/tắt dữ liệu các bạn sale thì không hiển thị đầy đủ danh sách sale

VD: Danh sách đang có 3 sale nhưng hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu 1 sale

Anh/chị gặp phải lỗi trên là bởi vì

Báo cáo dữ liệu trên app Pushcall đang được Pushsale lấy từ dữ liệu của báo cáo 4.6.4 Báo cáo data sale trên Web

Có nghĩa là, hệ thống chỉ hiển thị thông tin các bạn sale thuộc đội nhóm được chon chứ không hiển thị toàn bộ thông tin các bạn sale.

Last updated