4. Tại sao số trùng nhưng hệ thống không báo trùng?

Có thể do một trong các nguyên nhân sau:

1. Sale/Admin đã cập nhật không trùng

2. Do đã được thiết lập số về từ 2 nguồn khác nhau, 2 nguồn này bán 2 sản phẩm khác nhau

3. Số về trước đó đã được chốt đơn và chưa kịp sinh ra bản ghi chăm sóc, lúc này số về lần nữa thì sẽ tính thành bản ghi chăm sóc thay vì trùng số

4. Số về từ Facebook được sửa bởi sale: khách hàng để lại số điện thoại không đúng định dạng từ comment, inbox hệ thống vẫn ghi nhận và tạo contact trên Pushsale hoặc khách có nhu cầu đổi số điện thoại thì sale có thể sửa số điện thoại, sau khi sale sửa xong thì số sẽ không báo trùng.

Last updated