152.Khách hàng mua hàng, nhưng người nhận là người khác, làm sao thêm được số điện thoại người nhận?

2. Chọn kết quả “Chốt đơn”, hệ thống sẽ hiển thị ra popup chốt đơn. 3. Bỏ tích ô “Khách hàng là người nhận” lúc này hệ thống sẽ hiển thị thêm 1 dòng Tên và Số điện thoại người nhận. 4. Điền thông tin người nhận hàng 5. Bấm chốt đơn.

Last updated