Làm sao để nghe lại ghi âm cuộc gọi?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Có 2 cách nghe lại ghi âm cuộc gọi

Tips:

  • Sử dụng bộ lọc Chọn tác nghiệp để lọc ra các cuộc gọi quan trọng

Ví dụ: Khách phân vân, khách từ chối, khách đã chốt ...

Last updated