2. Quản lý đăng nhập

Chức năng cho phép quản trị viên có thể cấp quyền cho các tài khoản được đăng nhập vào hệ thống. Có thể tìm kiếm theo mã truy cập, tên tài khoản, và quyền hạn

chi tiết xem tại đây.

2. Chức năng dành cho tài khoản Admin CEO, người dùng có thể chọn các bộ lọc để quản lý cho phép đăng nhập cho từng tài khoản trong đơn vị của mình.

  • Quyền: lựa chọn xem theo quyền của tài khoản (Admin, CEO, Sale, MKT, Kế toán, Kho ...)

  • User: chọn tài khoản trong đơn vị

  • Khoảng thời gian

3. Hệ thống sẽ hiển thị các tài khoản chờ được Admin duyệt để được đăng nhập vào hệ thống.

Last updated