80. Xóa kho như thế nào và có ảnh hưởng gì không?

  1. Hướng dẫn xóa kho

Để xóa kho, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Sử dụng tài khoản Admin

Chọn 5. Kho ---> 5.2 Quản lý kho ---> 5.2.1 Danh sách kho

Tại đây, anh/chị chọn kho cần xóa và click vào biểu tượng xóa

  1. Ảnh hưởng khi xóa kho

  • Khi xóa kho các đơn liên quan đến kho sẽ được cập nhật thành không sử dụng kho

  • Lịch sử liên quan đến kho này sẽ bị xóa sản phẩm kho cũng sẽ bị xóa theo

  • Báo cáo sẽ không còn hiển thị kho

Last updated