111. [Pushcall] Cuộc gọi tự động từ tài khoản khác chuyển sang

Triệu chứng:

Sale 1 sử dụng sim 1

Sale 2 sử dụng sim 2

Sale 2 bấm gọi ra nhưng điện thoại sale 1 lại có kết nối cuộc gọi

Nguyên nhân: Do trước đây máy đăng nhập nhiều tài khoản và vẫn lưu cache

Giải pháp: Liên hệ với CSKH, nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ

Last updated