Làm thế nào để chia số tự động theo ca làm việc?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 1.2.3 Ca làm việc -> Khai báo các Ca làm việc -> Bấm Cập nhật

3. Vào mục 1.2.4 Cấu hình chia số -> Tạo cấu hình chia số hoặc chỉnh sửa cấu hình chia số đang sử dụng -> Tích chọn Áp dụng ca làm việc -> Bấm Cập nhật

Lưu ý: Để số được tự động chia theo ca làm việc thì marketing phải gán cấu hình chia số vào các nguồn dữ liệu .

Tips:

  • Tại mục 1.2.4 Cấu hình chia số có thể cài đặt định mức nhận số của từng nhân viên.

  • Một nhân viên có thể áp dụng nhiều ca.

  • Doanh nghiệp nên cài đặt thời gian kết thúc ca làm việc sớm hơn thời gian kết thúc thực tế để nhân sự có thời gian xử lý hết số đã nhận.

Video hướng dẫn: Xem tại đây

Last updated