2. Cập nhật trạng thái giao hàng

Với các đơn hàng được giao "Thủ công" (không được giao bằng các đơn vị giao hàng đã liên kết với Pushsale.vn), Kế toán vào mục này để tự cập nhật trạng thái giao hàng.

  1. Chọn lọc các đơn Đã đăng

  2. Nhấn vào biểu tượng "Cập nhật trạng thái giao hàng" trong ô Trạng thái giao hàng

  3. Chuyển trạng thái của đơn hàng

Lưu ý: Đối với trạng thái "Giao hàng một phần". Đơn vị vận chuyển J&T sẽ tự đồng bộ trạng thái. Các đơn vị vận chuyển khác thì anh/chị cần cập nhật thủ công.

Chức năng kiểm tra trạng thái giao hàng và trạng thái đối soát của đơn hàng:

4. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị Số lượng theo từng trạng thái, Đã đối soát hay Chưa đối soát trong danh sách mã đơn vừa nhập vào, nhằm giúp người dùng có thể nắm bắt dễ dàng hơn đối với những danh sách có rất nhiều mã vận đơn

Updated 05/2020

Last updated