1.4.7 Kết nối EMS

Sau khi API với Pushsale, kho/kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến EMS, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

I. Thực hiện trên EMS

Bước 1: Truy cập vào trang web của EMS https://bill.ems.com.vn/login

Bước 3: Vào mục Điểm gửi hàng, cấu hình địa chỉ lấy hàng cho bên đơn vị giao vận:

II. Thực hiện trên Pushsale

Bước 2. Tại cấu hình giao hàng, chọn EMS; điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Tài khoản: Tên đăng nhập trên web EMS

  • Token tài khoản: Dán Api Key đã copy ở bước 2 - Phần I

  • Authorization Token (Dùng để tracking đơn hàng): khách hàng trao đổi với bên giao vận EMS để được cung cấp tài khoản

  • Cửa hàng (có thể hiểu là kho): chọn Điểm gửi hàng đã tạo tại bước 3 - Phần I. Chọn cửa hàng của kho trùng với thông tin cửa hàng trên EMS để tránh việc lệch giá vận chuyển

Sau đó bấm nút Kết nối

Lưu ý:

+ Ngoài ra anh/chị có thể thiết lập "Lựa chọn xem hàng" và "Phương thức giao hàng mặc định".

+ Đối với đơn vị không dùng kho EMS mà quản lý riêng thì không cần tích chọn.

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà EMS cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Trạng thái trên EMS

Trạng thái trên Pushsale

Đã tạo

Đã đăng

Chờ lấy hàng

Đã đăng

Đã lấy hàng

Đã lấy hàng

Đang vận chuyển

Đang giao hàng

Đang phát hàng

Đang giao hàng

Phát không thành công

Không giao được

Phát thành công

Đã giao hàng

Chuyển hoàn

Đã hoàn

Đơn hàng hủy

Đã đăng

Last updated