2. Marketing

Kết nối Pushsale.vn với các kênh đổ Data về: Landingpage; Facebook; Website; Import Excel. Báo cáo ngân sách Marketing và tối ưu hiệu quả Marketing theo doanh thu.

Truy cập nghiệp vụ Marketing:

  1. Truy cập vào tài khoản Marketing/Admin

  2. Chọn 2. Marketing

Tài khoản admin:

  • Xem được báo cáo hiệu quả của tất cả các Marketing trong doanh nghiệp. (Không báo cáo được ngân sách của Marketing)

  • Cho phép duyệt các nguồn thông tin từ Marketing đổ về. Sau khi Admin duyệt; dữ liệu sẽ được thông qua và chia đều cho các sale được ưu tiên trong nguồn đó (nếu không duyệt dữ liệu sẽ đổ về Admin)

Tài khoản Marketing:

  • Xem và nhập được báo cáo hiệu quả của các nguồn Quảng cáo do mình kết nối và phụ trách

  • Xem được hồ sơ khách hàng do các nguồn Quảng cáo của mình mang lại (số lượng; phân bổ cho sale nào; tình trạng chăm sóc contact)

  • Xem được báo cáo theo khung giờ

Last updated