4.1.2 Ghi chú đơn hàng

Telesale có rất nhiều cuộc gọi trong ngày, do đó chức năng ghi chú để có thể ghi lại nội dung cuộc gọi là rất quan trọng

Trên hệ thống Pushsale, một đơn hàng có 2 loại Ghi chú để phù hợp với từng mục đích của người dùng.

1. Ghi chú tạm

Được sử dụng trong trường hợp người dùng muốn ghi chú về khách hàng, có thể là tuổi tác, tình trạng bệnh, tiền sử bệnh... đối với mặt hàng thuốc đông y.

Bước 1. Tại màn hình Tác nghiệp telesale, hãy tìm đến đơn hàng muốn ghi chú, di chuột vào ô TN cần. Lúc này khung ghi chú tạm sẽ được hiển thị

Bước 2. Nhập thông tin cần ghi chú

Bước 3. Bấm Lưu

2. Ghi chú theo từng cuộc gọi

Được sử dụng trong trường hợp người dùng muốn ghi chú thông tin của mỗi cuộc gọi cho khách hàng đó

Bước 1. Tại màn hình Tác nghiệp telesale, sau khi kết thúc cuộc gọi, hãy chọn tác nghiệp tương ứng

Bước 2. Tiếp theo bấm vào biểu tượng lịch sử . Lúc này hộp thoại Lịch sử tác nghiệp sẽ được hiển thị

Bước 3. Di chuột vào ô ghi chú, sau đó nhập thông tin cần ghi chú

Bước 4. Bấm Lưu

Updated 04/2020

Last updated