4.1.1 Quy tắc chung

Giao diện giống như bảng excel khiến sale dễ dàng thao tác. Chỉ cần chọn đúng kết quả, hệ thống sẽ nhắc nhở công việc tiếp theo cần làm cho telesale

1. Telesale tiến hành gọi điện theo số điện thoại có trong danh sách của mình. Sale có thể xem được nội dung từ các nguồn đổ contact về để thuận lợi cho việc tư vấn

2. Trong ô "Kết quả" ---> Nhấn "Chọn" kết quả tương ứng với cuộc gọi.

Hệ thống hoạt động theo nguyên tắc: Nếu làm [việc này][kết quả là] thì làm [việc tiếp] theo sau [bao lâu].

Khi chọn kết quả đúng; hệ thống sẽ tự động đếm ngược và thông báo tác nghiệp tiếp theo bằng cách báo chấm đỏ trong TN tương ứng ​

3. Các bộ lọc trong tác nghiệp sale

Bộ lọc cơ bản các tác nghiệp đã đến hạn xử lý. Sale chủ động trong việc lựa chọn các contact có khả năng chốt sale cao

Những tác nghiệp đã chọn kết quả và đang trong quá trình đếm ngược để đến tác nghiệp tiếp theo sẽ không nằm trong bộ lọc cơ bản theo tác nghiệp. Cần chọn theo bộ lọc nâng cao để tìm kiếm các contact này

Bộ lọc nâng cao - lọc tất cả contact theo điều kiện bất kì trong bộ lọc. Gồm sản phẩm - trạng thái giao hàng - theo tác nghiệp - theo kết quả tác nghiệp

Lựa chọn kết quả tác nghiệp là chốt đơn để xem lại được tất cả các đơn chốt của telesale trong ngày

4. Sale có thể ghi chú tình trạng của từng cuộc gọi và xem lại trong lịch sử tác nghiệp để dễ dàng tư vấn cho khách trong các cuộc gọi tiếp theo

Hệ thống tự động check số trùng và chia về cho cùng 1 sale trong trường hợp khách hàng đó điền thông tin nhiều lần vào các nguồn dữ liệu ( landingpage; website )

Sale nhận được contact trùng sẽ có biểu tượng trùng số. Sale báo với admin để xóa số trùng của mình

Last updated