2. Bên mình bị lên trùng đơn, giờ muốn hủy 1 đơn đi thì phải làm sao?

Nếu đã đăng đơn, trước hết kho cần hủy đăng đơn.

Sau đó, có 2 cách xử lý vấn đề này:

1. Sale vào form chốt đơn, bấm nút Hủy chốt đơn

2. Kho cập nhật Trạng thái giao hàng thành Hủy vận đơn

Last updated