122. Đăng đơn J&T báo lỗi B045

Anh/chị đăng đơn lên J&T trả lỗi B045 có nghĩa là SDT người nhận đang bị sai.

Để có thể đăng đơn thành công, anh chị vui lòng sửa lại sdt KH như sau

Bước 1: Vào màn chốt đơn

Bước 2: Thay đổi số điện thoại

Tài khoản có thể thay đổi được số điện thoại khách hàng bao gồm: Admin và Sale

Với tài khoản Admin, hệ thống mặc định anh/chị được thay đổi số từ nguồn Facebook. Trong trường hợp anh/chị muốn thay đổi số điện thoại ở nguồn khác như: Landing, import,... Vui lòng liên hệ Nhân viên kinh doanh phụ trách hoặc Chăm sóc khách hàng để được bật tính năng

Với tài khoản Sale, anh/chị có thể thay đổi số điện thoại từ nguồn Facebook và data lên đơn thủ công. Hệ thống mặc định anh/chị được thay đổi số từ nguồn Facebook. Trong trường hợp anh/chị muốn thay đổi số điện thoại từ đơn thủ công, vui lòng liên hệ Nhân viên kinh doanh phụ trách hoặc Chăm sóc khách hàng để được bật tính năng

Sau khi đã được cấp phép thay đổi số điẹn thoai, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Chọn 4. Telesale ---> 4.1 Tác nghiệp telesale

Tại đây, Admin chọn data cần chỉnh sửa thông tin số điện thoại rồi click vào ký hiệu chỉnh sửa

Trong giao diện cập nhật đơn, Admin chỉnh sửa số điện thoại khách hàng và bấm Lưu đơn

Last updated