49. Kết nối với VNPOST Hồ Chí Minh

Mục này dành cho team Sale và CSKH của Pushsale

Vì sao kết nối với VNPost Hồ Chí Minh lại phải phân thành một phần riêng?

Trước đây, VNPost Hồ Chí Minh sử dụng một hệ thống riêng, không phải là hệ thống VNPost Tổng như hiện tại. Do đó, nếu thực hiện kết nối như trước, các đơn hàng này sẽ không được ghi nhận trên hệ thống VNPost Tổng. Do đó, nếu khách hàng của bạn đang sử dụng VNPost Hồ Chí Minh, hãy thực hiện như sau.

1. KHÁCH HÀNG ĐÃ TẠO TÀI KHOẢN TRÊN VNPOST TỔNG

Khách hàng: Ký hợp đồng và tạo tại khoản trên VNPost Tổng

Pushsale:

  • Tạo kho Hồ Chí Minh trên Pushsale, bỏ trống mã bưu cục thu gom

  • Nhập địa chỉ kho, số điện thoại của Kho

  • Báo với Mr. Thanh để cung cấp mã CRM, tên Shop, Địa chỉ của Shop cho VNPost Hồ Chí Minh để thêm vào hệ thống của họ

  • Thực hiện kết nối như mục 7.1 Kết nối VN post

2. KHÁCH HÀNG ĐÃ TẠO TÀI KHOẢN TRÊN VNPOST HỒ CHÍ MINH

Khách hàng: Gọi điện với bưu cục đã ký hợp đồng, yêu cầu tạo/kích hoạt tài khoản trên VNPost Tổng

Pushsale:

  • Tạo kho Hồ Chí Minh trên Pushsale, bỏ trống mã bưu cục thu gom

  • Nhập địa chỉ kho, số điện thoại của Kho

  • Thực hiện kết nối như mục 7.1 Kết nối VN post

Last updated