2.9 Thương mại điện tử

Marketing update tính năng kết nối các sàn thương mại điện tử

Chi tiết kết nối xem dưới đây:

Kết nối với Shopee

Kết nối với Tiktokshop

Last updated