11. Cập nhật trạng thái giao hàng và mã giao vận bằng excel

Giúp cho khách hàng có thể cập nhật trạng thái giao hàng và mã giao vận tương ứng kể cả khi đơn vị đang không sử dụng các đơn vị giao vận đang kết nối với Pushsale.

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Để phục vụ cho các doanh nghiệp không sử dụng các đơn vị giao vận đang kết nối với Pushsale, nhưng vẫn có thể cập nhật trạng thái giao hàng và mã giao vận tương ứng của đơn vị đang sử dụng để tối ưu trong khâu quản lý, Pushsale đã phát triển thêm chức năng này.

1. Sử dụng tài khoản Kho, truy cập vào phần 5.1 Đăng đơn

3. Hộp thoại được hiển thị, tại đây, hãy bấm tải mẫu excel, nhập đầy đủ thông tin vào file này

4. Trên hộp thoại, bấm Chọn file, chọn đúng file đã nhập thông tin

5. Tiếp theo bấm nút "Upload"

6. Cuối cùng, bấm nút "Cập nhật". Hệ thống sẽ hiển thị kết quả ở ngay trên màn hình này.

Last updated