Làm sao để hủy những đơn lên sai nguồn?

Đơn lên sai nguồn có 2 cách hủy như sau:

Trường hợp 1: Kho đã đăng đơn.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Kho, vào mục 6. Kho => 6.1 Đăng đơn

Bước 3: Sau khi hủy đăng đơn xong đăng nhập tài khoản sale

Trường hợp 2: Kho chưa đăng đơn.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản sale

Last updated