1.4.12 Kết nối Ahamove

Sau khi API với Pushsale, kho/kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến Ahamove, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Bước 2: Tại cấu hình giao hàng, chọn Ahamove; điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Nhập Phone, Name=> nhấn Kết nối Hệ thống sẽ tự sinh 1 mã token.

  • Nhập địa chỉ lấy hàng

  • Sử dụng bảo hiểm cho đơn hàng (nếu có)

Bước 3: Bấm Lưu để kết nối thành công

Lưu ý: Để có thể đăng đơn được với Ahamove: Ở màn hình đăng đơn cần chọn đơn vị giao hàng Ahamove và chọn kho đã kết nối với Ahamove

Sau khi bấm đăng đơn sẽ chuyển đến màn cài đặt tối ưu của Ahamove.

  • Tại đây Ahamove tối ưu con đường ship bằng cách sắp xếp các đơn theo thứ tự đơn gần với địa chỉ lấy hàng nhất sao cho số tiền ship và quãng đường đi nhỏ nhất.

  • Một shipper có thể lấy tối đa 5 đơn hàng. Các shop có thể quản lý các đơn theo 1 mã đơn chính. Các đơn con sẽ được sắp xếp theo thứ tự #1, #2, #3 ...

Lưu ý:

  • Trường hợp Hủy đăng đơn từ Ahamove thì BẮT BUỘC phải ấn làm mới mã đơn rồi mới thao tác đăng lại.

  • Khi shop có nhiều đơn trong 1 đơn hàng tổng nếu hủy 1 đơn con thì sẽ bị hủy toàn bộ đơn tổng. Nên bắt buôc phải đăng lại đơn.

Last updated