86. Triển khai mẫu in mới GHTK để cải thiện hiệu năng cho phần quét mã đơn

GHTK triển khai mẫu in mới để cải thiện hiệu năng cho phần quét mã đơn. Ở mẫu in cũ đang gặp các vấn đề như sau:

  • Mẫu in đơn không che thông tin khách hàng -> không bảo mật thông tin khách

  • Mẫu cũ -> Logo cũ

  • Kích thước không đáp ứng được cho máy quét -> tỉ lệ quét fail cao

Cách thức thao tác:

Bước 1: Sử dụng tài khoản Admin/Kế toán/ Kho vào màn 5.1 Thủ kho tác nghiệp hoặc 6.1 Kế toán tác nghiệp

Bước 2: Lựa chọn lọc các đơn Giao hàng tiết kiệm theo bộ lọc Phương thức giao hàng và bấm Tìm kiếm

Bước 3: Lựa chọn In đơn mẫu GHTK

Ảnh minh họa:

Ngoài ra khách hàng vẫn có thể sử dụng mẫu in của Pushsale bằng cách in đơn như thông thường

Last updated