Cập nhật tính năng tháng 10/2023

THÔNG BÁO NGÀY 03/10/2023

 1. Click vào mã đơn sẽ nhảy sang trang tra cứu đơn hàng

 2. Lưu lại thao tác lọc đơn chốt => Mục 1.7.3 Lịch sử lọc data chốt đơn

 1. Lưu log khi click vào các icon “i” “tim” “ trùng số” “lịch sử tác nghiệp” “Vào đơn hàng” ( áp dụng cả đơn chốt và chưa chốt) => Lưu tại icon mũi tên ngược chiều kim đồng hồ, nằm ngay dưới các mã đơn hàng, chỉ tài khoản Admin xem được

Lưu ý: Tính năng 2 và 3 đơn vị có nhu cầu sử dụng liên hệ CSKH/ NVKD để được hỗ trợ (cấu hình trong System Admin)

 1. Bổ sung bộ lọc Trưởng nhóm MKT/ Nhóm MKT, Trưởng nhóm Sale/ Nhóm Sale trong form 4.2 Hồ sơ khách hàng

THÔNG BÁO NGÀY 06/10/2023

 • Fix lỗi không tạo được hóa đơn điện tử [ đơn vị có nhu cầu sử dụng liên hệ CSKH/ NVKD để được hỗ trợ (cấu hình trong System Admin) ] Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/quan-tri-don-vi/1.14-quan-ly-hoa-don-dien-tu

THÔNG BÁO NGÀY 09/10/2023

 1. Báo cáo 8.5.13 bổ sung bộ lọc Tiêu chí gộp Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/bao-cao-thong-ke/8.5-quan-tri/13.-bao-cao-thao-tac-nhap-so

 2. Order ẩn Nút “Đóng” trên màn In đơn ở 5.1

 3. Cho phép tài khoản chia số sử dụng tính năng Chuyển phân bổ lại sau 4.2 Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/telesale/ho-so-khach-hang/chuyen-phan-bo-lai-sau

 4. Thêm lựa chọn tài khoản bị khóa không hiện trong danh sách ở 4.2 Phân bổ ngay lập tức Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/telesale/ho-so-khach-hang/phan-bo-ngay-lap-tuc

 5. Đơn BBS GHTK ›=20kg là ghi nhận ( trước đây ›20kg mới ghi nhận BBS, hiện tại lên đơn với khối lượng 20kg là được)

 6. Bổ sung các trường trong báo cáo 3.3.2 Thống kê khách hàng chi trả Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/3.-khach-hang-360/3.3-bao-cao/2.-thong-ke-khach-hang-chi-tra

THÔNG BÁO NGÀY 25/10/2023

 1. Che kí tự trong cột tin nhắn Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/cau-hinh-chuc-nang-trong-system-admin/che-ki-tu-cot-tin-nhan

 2. Phân loại khách hàng trong Khách hàng 360 Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/3.-khach-hang-360/3.1-quan-ly-khach-hang/quan-ly-phan-loai-khach-hang

 3. Cho phép cài đặt Notifications/ SMS/Zalo với nhóm KH360 Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/dich-vu-tra-phi/quan-ly-notification/cau-hinh-thong-bao/nhom-kh360

 4. Cho phép Leader Sale xóa số trùng của các Sale thành viên Unit Admin bật trong 1.6 Cấu hình chức năng ( mục 12B)

 5. Bổ sung tính năng Không cho phép sale bỏ tick khách cũ đối với bản ghi chăm sóc (đơn vị có nhu cầu sử dụng liên hệ CSKH/ NVKD để được hỗ trợ (cấu hình trong System Admin)

 6. Order Bộ lọc Lọc số lượng sản phẩm trong 1 đơn ở 5.1, 6.1

Last updated