1.6.3 Cấu hình chung

1.Cho phép đăng nhập tài khoản login từ nhiều IP

Nhằm đảm bảo tính bảo mật, Pushsale cung cấp tính năng "Cho phép đăng nhập tài khoản từ nhiều IP".

  • Nếu bỏ tích ô này, tài khoản được đăng nhập từ các IP khác nhau, thì máy đăng nhập sau sẽ đẩy máy đăng nhập trước (máy đăng nhập trước sẽ bị log out khỏi Pushsale).

  • Nếu tích chọn ô này, một tài khoản có thể đăng nhập trên nhiều IP khác nhau.

UPDATE: Log out tài khoản khi đổi mật khẩu

Trong mục 1, chức năng “ Cho phép đăng nhập tài khoản từ nhiều IP” hiện tại sẽ tạm ngừng hoạt động

Lý do: Để đảm bảo tính bảo mật nên Server đã chuyển tất cả IP của khách hàng về chung một IP

Cách khắc phục: Sau khi admin thay đổi mật khẩu của một tài khoản, lúc này tất cả phiên đăng nhập của tài khoản đó đều sẽ bị log out và yêu cầu đăng nhập lại với mật khẩu mới.

2. Buộc thay đổi mật khẩu (một lần duy nhất)

Nhằm đảm bảo tính bảo mật cho các tài khoản, hệ thống cung cấp chức năng Buộc thay đổi mật khẩu lần đầu.

Khi admin tích chọn vào ô này, các tài khoản trong đơn vị nếu chưa từng đổi mật khẩu (vẫn sử dụng mật khẩu mặc định khi được cấp) sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đổi mật khẩu, và tự động chuyển hướng về màn hình "Đổi mật khẩu".

Nếu người dùng bỏ qua và không đổi mật khẩu, người dùng đó sẽ không thể sử dụng được hệ thống, vì khi mở màn hình bất kì, hệ thống đều sẽ tự động chuyển hướng về màn hình "Đổi mật khẩu".

3. Tính doanh số trừ chiết khấu

Để hiển thị doanh số sau chiết khấu trong các báo cáo doanh thu, hãy tích vào ô Tính doanh số trừ chiết khấu.

4. Cho phép Admin đơn vị đổi MKT của Landing tự động (chỉ áp dụng Contact mới)

Khi tích chọn vào ô này, Admin có thể thay đổi nguồn Landing tự động của Marketing này thành nguồn của Marketing khác.

Lúc này, đối với source tự động sẽ có thêm phần Set Marketing, để gán cho marketing nào, admin sẽ nhập tên đăng nhập của marketing đó và bấm Set Marketing.

5. Cho phép gán tự động cho MKT chỉnh sửa đầu tiên Landing tự động (chỉ áp dụng Contact mới)

Khi tích chọn vào ô này, Marketing nào chỉnh sửa thông tin của Landing tự động đầu tiên thì Landing tự động đó sẽ thuộc Marketing đó.

6. Cho phép Admin đơn vị đổi MKT của Landing thủ công (chỉ áp dụng Contact mới)

Khi tích chọn vào ô này, Admin có thể thay đổi MKT của nguồn Landing thủ công.

Để gán cho marketing nào, admin sẽ nhập tên đăng nhập của marketing đó và bấm Set Marketing.

Lưu ý: Kể từ khi thay đổi mkt cho nguồn landing thì khi mkt mới chỉ nhập được ngân sách vào tháng tiếp theo.

7. Tài khoản phải được phê duyệt mới đăng nhập được vào hệ thống

Khi tích chọn vào ô này, các tài khoản khi đăng nhập vào hệ thống sẽ phải được tài khoản Admin duyệt cho phép thì mới có thể đăng nhập.

8. Che doanh số với marketing

Khi tích chọn vào ô này, thì tại màn hình 2.2 Bảng xếp hạng Marketing sẽ chỉ thấy được doanh số của chính Marketing đó và không thấy doanh số của các Marketing khác trong cùng bảng xếp hạng.

9. Che doanh số với Sale

Khi tích chọn vào ô này, thì tại màn hình 4.3 Bảng xếp hạng Sale sẽ chỉ thấy được doanh số của chính Sale đó và không thấy doanh số của các Sale khác trong cùng bảng xếp hạng.

10. Phân quyền xuất excel

Các tài khoản được phân quyền sẽ xuất được excel.

Lưu ý: Các tài khoản được xuất excel: Admin, CEO kho, kế toán. Sale và marketing không có quyền xuất excel.

12. Số kí tự ít nhất khi tìm kiếm

Trên hệ thống Pushsale có rất nhiều ô tìm kiếm ở các màn hình khác nhau, có thể là tìm kiếm theo họ tên, số điện thoại, mã đơn...

Tuy nhiên, mỗi đơn vị có nhu cầu tìm kiếm khác nhau, do đó Pushsale cung cấp tính năng "Thiết lập số lượng ký tự tối thiểu trên ô tìm kiếm" để mỗi đơn vị có thể tự cấu hình để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. (Tối thiểu là 3 kí tự)

13. Số lượng sản phẩm mặc định khi tạo đơn từ landing

Số lượng sản phẩm mặc định khi tạo đơn từ landing (tối đa 99 sản phẩm). Mặc định nếu không điền thì số lượng từ landing về là 0.

Last updated