45. Xuất excel ở báo cáo doanh số của từng sản phẩm

Để xuất excel báo cáo doanh số từng sản phẩm, anh/chị thao tác như sau: Chọn 8. Báo cáo thống kê --> 8.5 Quản trị --> 8.5.8 Báo cáo doanh số V2 Tại bộ lọc, Anh/chị chọn sản phẩm cần xuất excel

Sau đó, anh/chị chọn vào hình bánh răng để xuất file excel

Last updated