6. Tại sao đột nhiên số từ Facebook không về nữa?

Nếu Anh/Chị thấy số từ Facebook không về, có 6 trường hợp xảy ra:

1. Lỗi Session không hợp lệ

2. Không được cấp quyền

3. Lỗi hết hạn session

4. Lỗi khi người đăng xuất khỏi ứng dụng hoặc thay đổi mật khẩu của họ

5. Lỗi bị check point tài khoản

6. Lỗi bỏ phân quyền khỏi app pushsale trên Facebook Nếu là do một trong các trường hợp này, anh chị hãy vào mục 2.7 Danh sách fanpage để thực hiện Remove account và kết nối lại.

Ngoài ra, nếu chỉ có số từ inbox không về, anh/chị hãy thử thao tác như hướng dẫn sau nhé! https://docs.pushsale.vn/cau-hoi-thuong-gap/2.-marketing-1/facebook-khong-ve-so-tu-inbox

Last updated