129. Kho/Kế toán check lịch sử cập nhật trạng thái giao hàng như thế nào?

Để check lịch sử cập nhật trạng thái giao hàng, anh/chị vui lòng thao tác như sau

Chọn 5. Kho ---> 5.1 Đăng đơn

Tại đây, với đơn cần check trạng thái giao hàng, anh/chị click vào biểu tượng Lịch sử tác nghiệp

Last updated