Có bao nhiêu contact chưa được sale liên hệ

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 1. Truy cập 2.7.5 Báo cáo công việc

Bước 2. Lựa chọn bộ lọc tác nghiệp

Bước 3. Xem cột CTN (chưa tác nghiệp) để biết còn bao nhiêu số chưa được liên hệ

Tips:

  • Nếu cột CTN lớn hơn 0, thì marketing cần liên hệ ngay với bộ phận sale để xử lý kịp thời

  • Nên lựa chọn khoảng thời gian rộng (tối thiểu 7 ngày gần nhất) để thống kê đúng lượng số tồn thực tế

Last updated