5. Ghi chú mặc định để sang bên giao hàng thấy thì điền ở đâu?

Nếu muốn ghi chú cho bưu tá khi giao hàng, khi sale lên đơn, tại pop-up chốt đơn, anh/chị điền vào mục Giao hàng ghi chú ở dưới cùng của pop-up nhé.

Last updated