20. Mình muốn sửa giá khi lên đơn thì phải làm như thế nào?

Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dịch vụ, giá không cố định qua các thời điểm

Đơn vị muốn tùy chỉnh giá sản phẩm theo từng đơn hàng vui lòng chọn tính năng: “Cho phép đơn vị sửa giá sản phẩm khi lên đơn” Đơn vị muốn sử dụng tính năng vui lòng liên hệ Chuyên viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng này.

Last updated